TRIP TEELTFACILITEITEN CANADA

Van 19-22 maart 2018 organiseerden wij een werkbezoek aan een aantal teeltfaciliteiten in Canada om te zien hoe de teelt daar is georganiseerd en met welke valkuilen rekening gehouden dient te worden. De trip was uitsluitend bedoeld voor leden van de BCD, het PCN en Epicurus.

Check HIER het verslag van deze trip.


GRASS TRIP

Om zoveel mogelijk collega’s bij Cannabis connect te betrekken, worden coffeeshops die nog niet zijn aangesloten individueel bezocht. Onze medewerkers zijn inmiddels bij ruim 300 coffeeshops langs geweest.

 


STATEMENTS

Om onze visie naar andere partijen kenbaar te maken, publiceren wij artikelen en stellen wij gezamenlijke reacties op:

  • Op 20 juni 2018 reageerden wij met dit persbericht op het adviesrapport van de Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen.
  • Op 30 april 2018 waren wij met zes leden van de stuurgroep bij de commissie die het wietexperiment voorbereidt. We hebben daar ook een Position paper  achtergelaten.
  • Op 5 maart 2018 stuurden wij een brief naar de commissie Knottnerus die advies uitbrengt aan de minister over de invulling van het wietexperiment.
  • Op 9 november 2017 afstuurden wij een brief met de uitgangspunten van Cannabis Connect voor het wietexperiment aan alle burgemeesters van gemeenten die mee willen doen aan zo’n experiment.
  • In mei 2017 publiceerden wij een essay in Binnenlands Bestuur over de maximale handelsvoorraad van coffeeshops: Essay 500 gramsregel.
  • Op 16 mei 2016 gaven wij met deze brief een gezamenlijke reactie op het zogenoemde VNG-rapport namens 232 coffeeshops.


ONDERNEMERSDAGEN

Om de visie op een aantal thema’s die alle coffeeshopondernemers aangaan vast te stellen, organiseren wij ondernemersdagen. Op die dagen kunt u actief bijdragen aan de standpunten die de koepel namens cannabisondernemers uitdraagt. De volgende ondernemersdag vindt plaats op 12 december 2018. Ondernemersdagen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de BCD, het PCN en Epicurus.

Aanmelden voor de 4e ondernemersdag kan HIER


GRASS POLL

Om het aanbod van coffeeshops beter te laten aansluiten bij de wensen en gedragingen van cannabisconsumenten hebben wij de Grass Poll ontwikkeld. Ruim 9000 cannabisconsumenten hebben deze landelijke online-enquête inmiddels ingevuld. Enkele tussentijdse resultaten: Grass Poll 28 okt 2017

MEEDOEN EN MEER INFORMATIE