TRIP TEELTFACILITEITEN CANADA

Van 19-22 maart 2018 organiseerden wij een werkbezoek aan een aantal teeltfaciliteiten in Canada om te zien hoe de teelt daar is georganiseerd en met welke valkuilen rekening gehouden dient te worden. De trip was uitsluitend bedoeld voor leden van de BCD, het PCN en Epicurus.

Check HIER het verslag van deze trip.


GRASS TRIP

Om zoveel mogelijk collega’s bij Cannabis connect te betrekken, worden coffeeshops die nog niet zijn aangesloten individueel bezocht. Onze medewerkers zijn inmiddels bij ruim 300 coffeeshops langs geweest.

 


STATEMENTS

Om onze visie naar andere partijen kenbaar te maken, publiceren wij artikelen en stellen wij gezamenlijke reacties op:

  • Zo hebben wij namens 232 coffeeshops een gezamenlijke reactie gegeven op het zogenoemde VNG-rapport: brief 31 mei 2016
  • In Binnenlands Bestuur publiceerden wij een essay over de maximale handelsvoorraad van coffeeshops: Essay 500 gramsregel
  • Brief aan de burgemeesters van gemeenten die mee willen doen aan de wietexperimenten over de uitgangspunten van Cannabis Connect
  • Op 5 maart 2018 stuurden wij een brief naar de commissie Knottnerus die advies uitbrengt aan de minister over de invulling van het wietexperiment
  • Op 30 april 2018 waren wij met zes leden van de stuurgroep bij de commissie die het wietexperiment voorbereidt. We hebben daar ook een Position paper  achtergelaten.


ONDERNEMERSDAGEN

Om de visie op een aantal thema’s die alle coffeeshopondernemers aangaan vast te stellen, organiseren wij ondernemersdagen. Op die dagen kunt u actief bijdragen aan de standpunten die de koepel namens cannabisondernemers uitdraagt. De volgende ondernemersdag vindt plaats op 25 april 2018. Ondernemersdagen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de BCD, het PCN en Epicurus.

Aanmelden voor de 3e ondernemersdag kan HIER


GRASS POLL

Om het aanbod van coffeeshops beter te laten aansluiten bij de wensen en gedragingen van cannabisconsumenten hebben wij de Grass Poll ontwikkeld. Ruim 9000 cannabisconsumenten hebben deze landelijke online-enquête inmiddels ingevuld. Enkele tussentijdse resultaten: Grass Poll 28 okt 2017

MEEDOEN EN MEER INFORMATIE