TRIP TEELTFACILITEITEN CANADA

Van 19-22 maart 2018 organiseerden wij een werkbezoek aan een aantal teeltfaciliteiten in Canada om te zien hoe de teelt daar is georganiseerd en met welke valkuilen rekening gehouden dient te worden. De trip was uitsluitend bedoeld voor leden van de BCD, het PCN en Epicurus.

Check HIER het verslag van deze trip.


GRASS TRIP

Om zoveel mogelijk collega’s bij Cannabis connect te betrekken, zijn coffeeshops die nog niet waren aangesloten individueel bezocht. Een team van veldwerkers is in 2016 en 2017 bij alle 570 coffeeshops langs geweest.

 


STATEMENTS

Om onze visie naar andere partijen kenbaar te maken, publiceren wij artikelen en stellen wij gezamenlijke reacties op:

  • Op 18 maart 2020 riepen het Platform Cannabisondernemingen Nederland en een groot aantal lokale bonden de VNG in een brief op om de richtlijnen voor coffeeshops te versoepelen zodat de klanten en het personeel beter beschermd zouden worden tegen COVID-19.
  • Op 12 november 2019 stuurden wij een reactie in bij de internetconsultatie over de ministeriële regeling rondom het wietexperiment.
  • Op 22 augustus 2019 sprak de stuurgroep van Cannabis Connect met ambtenaren van de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid over de verdere invulling van het wietexperiment. Daarbij bracht Cannabis Connect de volgende Position paper in.
  • Op 21 december 2018 stuurden wij een reactie naar beide ministeries ten aanzien van de (voorlopige) invulling van de AMVB.
  • Op 20 juni 2018 reageerden wij met een persbericht op het adviesrapport van de Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen.
  • Op 30 april 2018 waren wij met zes leden van de stuurgroep bij de commissie die het wietexperiment voorbereidt. We hebben daar ook een Position paper achtergelaten.
  • Op 5 maart 2018 stuurden wij een brief naar de commissie Knottnerus die advies uitbrengt aan de minister over de invulling van het wietexperiment.
  • Op 9 november 2017 afstuurden wij een brief met de uitgangspunten van Cannabis Connect voor het wietexperiment aan alle burgemeesters van gemeenten die mee willen doen aan zo’n experiment.
  • In mei 2017 publiceerden wij een essay in Binnenlands Bestuur over de maximale handelsvoorraad van coffeeshops: Essay 500 gramsregel.
  • Op 16 mei 2016 gaven wij met deze brief een gezamenlijke reactie op het zogenoemde VNG-rapport namens 232 coffeeshops.


ONDERNEMERSDAGEN

Om de visie op een aantal thema’s die alle coffeeshopexploitanten aangaan vast te stellen, organiseren wij ondernemersdagen. Op die dagen kunnen coffeeshopexploitanten actief bijdragen aan de standpunten die de koepel namens de sector uitdraagt. Er hebben inmiddels vier bijeenkomsten plaatsgevonden. Daarnaast is er een actieve Whatsapp groep waarin coffeeshopondernemers uit het hele land informatie met elkaar uitwisselen.


GRASS POLL

Om het aanbod van coffeeshops beter te laten aansluiten bij de wensen en gedragingen van cannabisconsumenten hebben wij in 2016 een landelijke online-enquête – de Grass Poll – ontwikkeld. Na opschoning van de resultaten bleven 9117 cannabisconsumenten over die deze enquête volledig hebben ingevuld. Een uitgebreide rapportage is gedeeld met de leden van de BCD en het PCN.

MEER INFORMATIE