3e Ondernemersdag

 

DATUM 25 april 2018
TIJDSTIP 13-18 uur
LOCATIE  Korzo, Den Haag

Tijdens de 3e ondernemersdag maakten wij afspraken over welke boodschap wij namens Cannabis Connect aan de commissie zouden overbrengen die het wietexperiment voorbereidt. Op 20 juni presenteerde de commissie haar adviesrapport. Cannabis Connect reageerde met dit persbericht.

2e Ondernemersdag

 

DATUM  3 november 2017
TIJDSTIP 13-18 uur
LOCATIE  Museon, Den Haag

Op basis van de 2e Ondernemersdag zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld over de voortgang van Cannabis Connect.


Cannabis Bevrijdingsfestival 2017

 

DATUM  11 juni 2017
LOCATIE  Flevopark Amsterdam

Op het Cannabis Bevrijdingsfestival lichtten Bart Vollenberg en Hein Schafrat verdere plannen van Cannabis Connect toe. Nicole Maalsté gaf daar een presentatie over alternatieve feiten.


1e Cannabis Connect Ondernemersdag

 

DATUM  22 februari 2017
LOCATIE  Korzo-theater Den Haag

Meer dan 200 cannabisondernemers bezochten de 1e Cannabis Connect ondernemersdag.