Ondernemersdag voor experimentshops

 

DATUM 25 september 2019
TIJDSTIP 13-18 uur
LOCATIE Kanaal 30, Utrecht

In totaal namen 65 coffeeshopondernemers deel aan deze bijeenkomst. Alle tien de experimentgemeenten waren vertegenwoordigd. We stelden een lijst op met  wensen en zorgen van de betrokken ondernemers . Ook is een WhatsApp groep opgestart waarin de coffeeshopondernemers uit de betreffende tien gemeenten elkaar kunnen informeren over lokale en nationale ontwikkelingen rondom het wietexperiment.

4e Ondernemersdag

 

DATUM 12 december 2018
TIJDSTIP 13-18 uur
LOCATIE  Fort Voordorp, Utrecht

ort-voordorp-evenementenlocatie-utrecht-buiten

Op deze bijeenkomst stond de regelgeving voor het wietexperiment (AMvB) centraal. De ondernemers concludeerden dat het beter is om sneller, breedschaliger en stapsgewijs over te gaan op volledige regulering van de cannabisproductie. Bijgaand het persbericht.

3e Ondernemersdag

 

DATUM 25 april 2018
TIJDSTIP 13-18 uur
LOCATIE  Korzo, Den Haag

Tijdens de 3e ondernemersdag maakten wij afspraken over welke boodschap wij namens Cannabis Connect aan de commissie zouden overbrengen die het wietexperiment voorbereidt. Op 20 juni presenteerde de commissie haar adviesrapport. Cannabis Connect reageerde met dit persbericht.

2e Ondernemersdag

 

DATUM  3 november 2017
TIJDSTIP 13-18 uur
LOCATIE  Museon, Den Haag

Op basis van de 2e Ondernemersdag zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld over de voortgang van Cannabis Connect.


Cannabis Bevrijdingsfestival 2017

 

DATUM  11 juni 2017
LOCATIE  Flevopark Amsterdam

Op het Cannabis Bevrijdingsfestival lichtten Bart Vollenberg en Hein Schafrat verdere plannen van Cannabis Connect toe. Nicole Maalsté gaf daar een presentatie over alternatieve feiten.


1e Cannabis Connect Ondernemersdag

 

DATUM  22 februari 2017
LOCATIE  Korzo-theater Den Haag

Meer dan 200 cannabisondernemers bezochten de 1e Cannabis Connect ondernemersdag.